Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПОДБОР ПО ПРОЕКТ "УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ"
30 Септември, 2012
  СНЦОП "Алумни клуб - Асен Златаров - Видин", във връзка с подбора на участници в Проект "Умения и заетост", обявява провеждането на:
- Тест по Английски език - 05.10.2012 г., ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", зала 201;
- Интервю - 09.10.2012 г., ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", зала 201.

Пожелаваме успех на всички подали заявления за включване в Проекта!

Назад към новините