Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Първа среща по проект TREE
04 Март, 2022
  От 28 февруари до 2 март в Кенайнай, Литва се проведе първата международна среща по проект TREE (Micro and Project-based learning for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET schools) по Договор № 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724. Темата на проекта е свързана с кръговата икономика и вграждането на знанията за нея в учебното съдържание. ПГ "Асен Златаров" е партньор по този проект.
На първата среща се обсъди напредъка на проекта, възможни рискове и проблеми. Разпределиха се ангажиментите на партньорите, обсъдиха се следващите дейности по проекта. До следващата среща ще бъдат разработени и методологичните материали, предвидени в дейностите.

Назад към новините