Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Първа среща по проект "Правилен избор на кариера за щастливо бъдеще"
03 Декември, 2012
  Първата среща се проведе в Аксарай-Турция.
Партньорите бяха посрещнати от екипа на проекта в Професионалната гимназия по търговия – Аксарай. На срещата се дискутира темата на проекта, заложените дейности, проблеми за решаване, за да се постигнат целите на проекта. Всяка страна представи своето предложение за лого и чрез гласуване се избра лого, което ще се използва за всички документи по проекта.
Срещите бяха преразгледани, тъй като някои от партньорите не бяха одобрени. Реши се да се преструктурират мобилностите и да се добави нова мобилност.
Основната тема по време на работното заседание беше крайният продукт - книжката. Книжката ще съдържа информация за професионалната образователна система и системата за професионално ориентиране в страните-партньори. За целите на разпространението на национално ниво, книжката ще бъде публикувана, както на езика на проекта (английски език) така и на родния език на партньора.
Обсъди се и изграждането на уебсайт. Той ще бъде създаден и актуализиран от италиански партньор (Galileo). Партньорите се споразумяха за това, че сайта трябва да включва наименованието на проекта, резюме на проекта, описание и презентации на партньорите институции и страни, дейностите по проекта, презентации, направени по време на проекта, срещите по проекта, данни за контакти на партньорите и крайният резултат. Споразумяхме се сайта да бъде готов за втората среща.
По време на културната програма посетихме Кападокия, Невшехир и подземните градове.
Оцени се съдържанието на форума. Написа се отчет за първата среща
Всички участници от партньорските страни попълниха въпросници за удовлетвореност от срещата.


Назад към новините