Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМЧИВИ, ЗДРАВИ И КРЕАТИВНИ”
12 Ноември, 2012
  В продължение на една седмица работна група от 8 ученици и 4-ма учители от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин взе участие в първата международна среща по проект „Предприемчиви, здрави и креативни”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, „Многостранни училищни партньорства”. Координатор на проекта е българското училище.
Домакин на работната среща бе партниращото училище Narva 6. Kool от едноименния град Нарва в Естония.
Учениците от четирите страни – България, Унгария, Хърватия и Естония – представиха на английски език своите училища, родни градове и страни, и така се даде старт на проекта.
Още в първия работен ден се състоя среща с представител на местните власти, който ни запозна с образователната система на страната и проектите, по които работи правителството в подкрепа на всички степени на образованието. По-късно сами се убедихме каква е ролята на държавата в изграждането и функционирането на модерна материално-техническа база в различните видове учебни заведения.
Под формата на интерактивна игра доброволец от Англия, гост на приемащото училище, проведе дискусия с учениците за здравословното хранене, като акцентът падна на храните с органичен произход. В играта се включиха и учителите, които заедно с учениците рисуваха и спореха.
Основната задача на учениците бе да изработят и изберат лого на проекта, както и да обсъдят предложенията за песен на проекта. Затова те работиха в творчески групи и представиха за обсъждане 6 варианта за лого. Избраното след гласуване лого ще присъства в сертификатите и във всички продукти по проекта.
За песен на проекта учениците избраха „New tomorrow”. Тя ще звучи по време на партньорските срещи, които предстои да се провеждат през 2-годишния период за реализация на проекта.
Учителите проведоха семинар на тема „Методи и форми на практическо обучение по предприемачество”. С цел постигане на по-добро качество на обучението по предприемачество се обсъди прилагането на учебни методи и форми като: дискусии, ролеви игри, практически методи, свързани с наблюдение и експериментиране, работа в учебно-тренировъчни фирми, работа в действащи фирми с реални клиенти, „мениджър за един ден” и др. Всеобща бе констатацията, че учебното съдържание следва по-точно и адекватно да очертава онези знания и умения, които трябва да бъдат придобити в рамките на училищното образование в съвременните динамично развиващи се условия, за да могат младите хора да бъдат конкурентно-способни на пазара на труда. Екипът от България презентира учебното помагало, използувано за обучение на учениците в условията на виртуално предприятие по българо-австрийския проект. Това помагало би могло да се използва успешно при създаването на виртуални предприятия в другите училища за „генерална репетиция” преди създаването на реални учебни фирми.
В работната програма бяха включени и две срещи в други образователни институции – Професионално-учебен тренировъчен център и във Филиал на Тартувския университет. Двете учебни заведения се помещават в модерни новоизградени сгради, оборудвани със съвременни информационни и комуникационни системи, с множество кабинети и учебни зали, с богат библиотечен фонд и с подходящи помещения за развитие на творческите заложби на обучаемите.
Училището-домакин ни даде възможност да посетим учебни часове, да разговаряме с колегите-ръководители на учебни фирми, да работим заедно в творчески ателиета. Заедно изработихме сувенири от различни материали, сътворихме авторски шалове и научихме нови техники за рисуване. Успяхме и да спортуваме! Незабравими ще останат миговете на ледената пързалка, съпроводени с падания, пируети и усмивки!
Приятен спомен ще остави у нас екскурзията до Балтийско море, където дегустирахме национална естонска кухня – рибена супа от минога и хапки с хайвер. И много снимки на плажната ивица, въпреки падналия сняг!
Посетихме крепостта-музей в града, Музеят на мечката и Морския музей в столицата Талин, Стария град Талин и други обекти от културно-историческото наследство на страната.
Град Нарва се намира в най-източната част на Естония, на границата с Русия. Между Нарва и Ивангород има река и мост. Има и крепост, свързана с историята на естонския град. Приликата с Видин е очевидна. Затова предложихме побратимяване на двата града. Един достоен финал на нашето гостуване и на работната среща!

Ели Цветанова
Международен координатор на проекта


Назад към новините