Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОН-ЛАЙН ИЗПИТИ
08 Май, 2020
  През следващата седмица започва майската сесия за учениците от 12-ти клас. Във връзка с обявената епидемиологична обстановка разработихме правила и предоставяме възможност за неприсъственото провеждане на изпитите за СФО.
Всички ученици, които ще полагат изпити за годишна оценка, за срочна оценка или поправителни изпити, могат да се запознаят с правилата и изискванията това да се случи електронно, без да присъстват физически в училище.
Правилата, както и образец на заявление, можете да намерите в рубриката ИЗПИТИ.

Назад към новините