Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Обявен е графика за изпитите на учениците от СФО
30 Октомври, 2017
  В секция ИЗПИТИ на сайта е обявен графика на изпитите на учениците от СФО за редовната сесия, която се провежда на две части.
Първата част е от 13-ти до 24-ти ноември, а втората - от 15-ти до 26-ти януари. Учениците могат да използват за подготовка училищната система за електронно обучение, както и да се явяват на консултации в часовете за консултации на избран от тях учител, който преподава съответния предмет.

Назад към новините