Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Обучителни материали по проект TREE
30 Май, 2023
  Готов е обучителният курс по проект TREE, по който нашето училище е партньор. Курсът предоставя на учителите от училищата за професионално обучение учебни материали и методи, готови за използване в часовете им и за включване в редовната им училищна дейност. Трите основни сектора които са засегнати в разработените уроци и практически дейности са дърводобивна промишленост, хранително-вкусова промишленост и пластмаси. Курсът е достъпен на сайта на проекта както на английски, така и на български език. https://treeproject.eu/bg/955-2/

Назад към новините