Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Обучение по сръбски език
01 Март, 2016
  Обучение на сръбски език на ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, участници в проекта „Отрий, проучи и на всички разкажи“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "България-Сърбия", се проведе в гимназията.
Учениците и учителите имаха възможността да научат нови думи и да се ориентират в основните правила на езика. Това ще помогне на артистите за подготовката на финалното събитие. Там те ще рецитират, ще участват в скечове и ще пеят на сръбски.

Назад към новините