Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Обучение по проект TREE
07 Февруари, 2023
  През месец януари учители от ПГ "Асен Златаров" проведоха обучение на свои колеги по разработените материали по проект TREE, в който училището участва. Целите на обучението са: 1. Да се представи разработения по проект TREE Методологически материал “Какво е обучение за устойчиво развитие (ESD)”; 2. Да се обучат учителите да използват  създадения по проекта обучителен курс.   В обучението се включиха учители от асоциираните  по проекта училища.  В България обучението се проведе от  12 до 26 януари  под формата на онлайн курс и самостоятелна практическа работа на учениците. Общата продължителност на обучението беше  40 часа. Учителите се запознаха със същността на проект “TREE: Програма за микро- и проектно-базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологично съзнание в професионалното образование и обучение – цели, резултати, очаквания от учителите” , с  методологическия материал, разработен, по проект TREE: концепция за устойчивост (устойчиво развитие); цели за устойчиво развитие, образованието за устойчиво развитие (ОУР).  Най-голямо внимание се отдели на уроците и практическите задания разработени  по проекта. Представиха се възможности и идеи за приложението на материалите, в учебната практика на учителите. Предстои тестване на разработените материали от учителите в реални учебни часове по различни предмети. Уроците ще се проиграят  в подходящи теми от учебния материал към съответната учебна програма. 

Назад към новините