Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
12 Септември, 2021
  Професионално гимназия "Проф. д--р Асен Златаров" Видин и сдружение "Брейн груп" Видин са обучаващи организации, притежаващи "Еразъм" акредитация, сектор "Професионално образование и обучение" по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение".
Пред периода 2021-2022 година двете организации имат финансирани два проекта. Право на участие ще имат всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение.
Назад към новините