Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НОВ ПРОЕКТ – „ЗЕЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ“
02 Февруари, 2020
  Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин е едно от 20-те училища, одобрени за изпълнение на дейностите по проект „ЗЕЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТВЪД ГРАНИЦИ“. Училищен координатор по проекта ще бъде г-жа Ели Цветанова – старши учител по икономически дисциплини, която вече 20 години участва в различни проекти и програми на Фондация Джуниър Ачийвмънт България.
На 31.01. и 01.02.2020 г. Фондация Джуниър Ачийвмънт България проведе въвеждащо обучение за учители по проект „ЗЕЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТВЪД ГРАНИЦИ“. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да въвлече младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на трансгранични екипи, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.
През следващите две години екипите ще реализират редица дейности, които целят да мотивират образователната общност в България да се запознае с глобалните екологични предизвикателства и да бъдат предприети еко-предприемачески действия.
За хода на проекта периодично ще бъде информирана училищната и местната общност, както и финансиращата и координираща институция.

Изготвил информацията: Ели Цветанова – старши учител в ПГАЗ- Видин


Назад към новините