Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ СФО
02 Октомври, 2009
  Ноемврийската сесия за учениците в самостоятелна форма ще се проведе от 16 до 27 ноември 2009г.
Желаещите да се яват на ноемврийска сесия трябва да подадат молби до 30 октомври 2009г.
Графика на изпитите ще бъде обявен и побликуван на 3 ноември 2009г.
Вече поже да подавате молби за изпитите и на училщната поща - thti_vd@yahoo.com. За подадена молбата се счита когатно получите потвърждение за получаване на имейла.
Бланки за молби може да изтеглите от рубриката УЧЕБНА ДЕЙНОСТ/МОЛБА ЗА ИЗПИТИ НА СФО

Назад към новините