Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НАУКА В ДЕЙСТВИЕ
31 Май, 2017
  Завърши работата по проект "Наука в действие", одобрен за изпълнение през 2016 година по ПРОГРАМА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ” на фондация „Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Проектът се изпърнява от училищното настоятелство на ПГ "Асен Златаров" - Сдружение "Обществена подкрепа за ТХТИ".

Основните проблеми, върху които бяха съсредоточени дейностите са нежеланието на учениците да изучават природни науки. В хода на проекта учениците получиха задания за годишни проекти, работата по които изискваше изследователска част, изготвянето на макети или обучителни табла и представянето им. Всички проекти са заснети на видео филми и качени в YouTube канал. В изпълнението на проекта се включиха 2 учители по електроника, 1 по химия, 1 по физика и 1 координатор. В проекта участваха 144 ученици разделени по екипи.
Макетите изработени по годишните проекти, бяха представени на Фестивал "Наука и технологии", който се проведе на 28 април 2017г. на площад "Бдинци" във Видин.
Резултатите от проекта бяха представени пред учители и ученици, както и публикувани на сайта на проекта.
https://naukavdeistvie.wordpress.com/

Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Назад към новините