Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НАЧАЛО НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
15 Май, 2020
  Днес беше направена символичната "Първа копка" по извършване на ремонта на гимназията по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Събитието уважиха г-н Цветан Ценков - кмет на община Видин, г-н Методиев - зам.-областен управител и г-жа Веселка Асенова - началник на РУО - Видин.
В рамките на договора в Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъде извършено:
• Цялостно обновяване на учебния и учебно-производствения корпуси включващо изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на ВиК инсталацията в санитарните възли, вътрешен ремонт на сградите – класни стаи, фоайета, коридори и санитарни възли;
• Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване.
• С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъдат създадени условия за хора с увреждания;
• Подобряване на прилежащото дворно пространство около входа;
• Обновяване на спортните площадки и външно осветление.
Общата стойност на дейностите е 1 564 680,00 лв. с вкл. ДДС, като това обхваща и ремонт на ПТГ "Михалаки Георгиев".
Очакваме да започнем новата учебна година в съвременна и красива сграда!Назад към новините