Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Международна конференция по проект TREE
18 Октомври, 2023
  На 16 октомври 2023 г. се състоя финална международна конференция по проект TREE по програма Еразъм +. "Важността на преподаването на кръгова икономика и устойчиво развитие". Събитието се проведе в град Каунас, Литва. На участниците бяха представени резултатите от работата по проекта - методически материали и обучителна платформа, както и добри практики при прилагането им в класната стая. Бяха представени и добри практики в обучението по устойчиво развитие, както и лекция на тема "Как кръговата икономика променя ежедневието ни". Уебсайтът на проект TREE предоставя разработени уроци и практически дейности на тема кръгова икономика и устойчиво развитие, като основния фокус е върху секторите пластмаси, хранително-вкусова промишленост и дървообрабоване.
https://treeproject.eu/

Назад към новините