Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „PLURAL+”
11 Март, 2010
  Инициативата на ООН Алианс на цивилизациите стартира второто издание на международния фестивал-конкурс „PLURAL+”. Идеята на този проект, подкрепен от Международната организация по миграция, е да насърчи заснемането и представянето на кратки видеофилми, посветени на въпросите на миграцията и многообразието.
Във фестивала могат да участват подрастващи и младежи на възраст от 9 до 25 години, като изпратят до 30 юни 2010 г. заснети от тях кратки видеофилми (с продължителност от 1 до 5 минути), в които изразяват мнения, споделят опит, правят предложения по въпросите на миграцията и интеграцията.
Информация относно условията за участие в конкурса, критериите за оценка, процедурата на селекция и награждаване и др. е публикувана на електронната страница www.unaoc.org/pluralplus.


Назад към новините