Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ
26 Април, 2009
  На 26 април от 11:00ч. се проведе третото издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.
Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11-12 клас. Продължителността му е 75 минути. Формата на състезанието е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният. Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква езикови и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.
До участие в Националния кръг, който се проведе на 6 юни 2009 г. , ще бъдат допуснати учениците, постигнали първите пет най-високи резултата на национално ниво, във всяка възрастова група и за всеки език.
От ПГ ”Проф.д-р Асен Златаров” участие взеха 24 ученика от 8-11 клас по езиците английски, руски и немски.
Класацията, тестовете и отговорите може да намерите в рубриката УЧЕБНА ДЕЙНОСТ / ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУНазад към новините