Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КОНКУРС - МЛАД ИКОНОМИСТ
03 Юни, 2009
  Конкурсът МЛАД ИКОНОМИСТ - 2009, се организатора от Съюза на икономистите в България и се провежда по случай Деня на икономиста – 11 юни. В него право на участие имат ученици от средните икономически училища в България. Общо в конкурса взеха участие 117 ученици със 71 доклада от 15 средни икономически училища.
Темата на конкурса тази година беше: БЮДЖЕТЪТ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА
Ученици от нашето училище участват за втори път.
Тази година в конкурса се включиха:
Александрина, Мария, Андриана, Адриана и Елена от 11г
Силвия и Анна от 10б
Евгени и Богдан 11А
Любомира - 12б и Цветелина от 10а
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА СА:

ДО Г-жа МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГ „Проф. Асен Златаров”
гр. Видин
С настоящото искаме да Ви
уведомим, че от Вашата гимназия са участвали в конкурса – общо 11 ученици с 7
доклада, които са наградени както следва:

А. ЧЕТВЪРТО МЯСТО - Грамота за успешно участие в конкурса и 50 лв.
СИЛВИЯ ДИЯНОВА ДАМЯНОВА
Наградата на СИЛВИЯ ДАМЯНОВА ще бъде връчена при тържественото честване на професионалния празник – 11 юни от 16 часа в концертната зала на Централния военен клуб - София.


Б. Грамота – „Номиниран/а за участие” – 10 ученици.
1.АДРИЯНА САШОВА БОРИСОВА
2.АНДРИАНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
3.АЛЕКСЕНДРИНА БОРИМИРОВА БОГОЕВА
4.МАРИЯ ГРИШЕВА ПЕТРОВА
5.АННА НЕДЕЛКОВА НАЧЕВА
6.ЛЮБОМИРА НЕДЕЛКОВА ЛЮБЕНОВА
7.ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СТАНЕВ
8.БОГДАН РУСИНОВ НИКОЛОВ
9.ДАРИНА СВЕТОЗАРОВА СЛАВЧЕВА
10.ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА

Грамотите на
номинираните за участие ще бъдат връчени на
11 юни т.г. от 14.00 ч. в зала №3(2-ри етаж) на Националния дом на науката и техниката, София, ул. „Г.С.
Раковски”, №108 на среща на участниците в конкурса с икономистите академици и чл.-кореспонденти на БАН и Управителния съвет
на Съюза на икономистите в България.
Управителният съвет на СИБ
награждава Вашата гимназия с Почетна грамота за активно и успешно участие в
конкурс „Млад икономист 2009г.” Грамотата на гимназията, както и тази на СИЛВИЯ
ДАМЯНОВА, ще бъде връчена по време на тържеството.
Като Ви поздравяваме за успеха,
постигнат от Вашите ученици, най-учтиво Ви каним лично Вас, учители от Вашата
гимназия и номинираните ученици да присъствате на срещата с Управителния съвет
на СИБ и на тържественото честване на Деня на икономиста 11 юни.
С уважение,
Проф.д-р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ
Председател на УС на СИБ

Назад към новините