Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
KАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ
24 Септември, 2009
  За еднократна социална помощ могат да кандидатстват ученици от социално слаби семейства.
Еднократната помощ може да бъде предоставена за храна, облекло или пътуване.
Учениците, които ще кандидатстват за еднократна социална помощ да заявят желанието си в информационния център на ПГ “проф. д-р Асен Златаров” - Видин. При подаване на заявление /по образец/ е необходимо да бъдат представени и документи, удостоверяващи социалното състояние.
Крайният срок за подаване на документите е до 30.10.2009г.Назад към новините