Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ИЗПИТИ, ИЗПИТИ, ИЗПИТИ ......
20 Май, 2014
  Предстои провеждането на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
Български език и литература - 21.05.2014 - Трябва да сте в съответното училище до 7:30.
Изпит по втори предмет - 23.05.2014 - Трябва да сте в съответното училище до 7:30
Необходими документи - лична карта, служебна бележка, черни химикали.

Изпит по практика на професията - 29.05.2014г. Графикът по класове и групи ще бъде обявен допълнително.
Теория на професията - 12а, 12б, 12в, 12е - 9.06.2014 г. Начало 8:00 часа.
ТЕория на професията - 12г, 12д - 5.06.2014 г. Начало 8:00 часа.

УСПЕХ! И никакви двойки!!!!

Назад към новините