Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ИЗБОРИ ЗА УЧИЛИЩЕН ОМБУДСМАН
22 Декември, 2016
  На 12.12.2016 г. Клуб "На училищната сцена" в Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" – Видин организира и проведе първите за гимназията избори за училищен ученически омбудсман.
Клубът е регистриран като група за извънкласни дейности по интереси към училището.
Дейността на клуба е по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Провеждането на изборите стана след предварителна подготовка за тях – изясняване на статута на училищния ученически омбудсман, избирателни списъци на всички ученици, бюлетини, урна, избирателна секция и "тъмна" стаичка". Изборите започнаха и приключиха в точно определеното за целта време, което се следеше от членовете на изборната секция и наблюдателите. За резултатите от изборите се състави протокол.
Анонсът, провеждането и резултатите бяха своевременно отразени в училищния бюлетин, списван от членовете на същия клуб, както следва:
Брой 3/06.12.2016 г.: https://en.calameo.com/read/0049985679625e9431ac7
Брой 4/13.12.2016 г.: https://en.calameo.com/read/004998567da085ae62cc5
Брой 5/20.12.2016 г.: https://en.calameo.com/read/004998567f6825af9e9e7
Снимков материал може да се види във фейсбук страницата на училището от дата 12.12.2016 г.
В местните електронни медии събитието бе отразено в деня на изборите и на следващия ден:
БНР – Видин:
- http://bnr.bg/vidin/post/100771308
- http://bnr.bg/vidin/post/100771825/da-badesh-ombudsman-v-uchilishte
ТВВ Видин: http://vidin.tv/bg/news/marian_marinov_stana_ombudsman_na_pg.16420.html
Избирателната комисия благодари на избирателите за проявената гражданска позиция по време на избора. На Борислав Стефанов и Нора Ванкова пожелава успех на следващите избори. На избраните Мариан Маринов и Ванеса Тошева да докажат с работата си, че изборът е правилен!


Назад към новините