Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Интерактивни уроци по проект TREE
29 Юни, 2023
  След разработката на обучителна програма по проект TREE свързана с обучение по кръгова икономика, се разработиха и обучителни материали по всяка тема. Към всеки урок се създаде и презентация в помощ на учителите. Всички презентации са качени в сайта в интерактивен вариант. Платформата на проекта предлага уроци, свързани с устойчивостта и кръговата икономика в сферата на дърводобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и пластмасите. Интерактивните разработки са налични на български и английски език. https://treeproject.eu/bg/968-2/

Назад към новините