Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ГОТОВИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
20 Септември, 2021
  С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ".
В петък приключи обучението на 21 ученици в пет групи, посветено на формиране на умения за работа в различни образователни платформи, включително MS Teams. Целта е децата да могат бързо и лесно да се ориентират в системата, да използват различните възможности, които училището предлага. Очакваме в резултат на тази допълнителна подготовка, учениците да могат ефективно да участват в образователния процес, когато се наложи провеждането му от разстояние.

Назад към новините