Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Финансиране по Национална програма "Достъпно и сигурно училище"
09 Ноември, 2016
  ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин получи финансиране (единственото в Област Видин) по Национална програма "Достъпно и сигурно училище", Модул II "Сигурност" за изпълнение на:

Дейност II - Проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, по която ще бъде изградено входно-изходно КПП, където ще се осъществява пропускателен режим. Предвидени са "задържащи достъпа съоръжения" тип "турникети", които ще бъдат оборудвани с "контролиращи достъпа съоръжения", тип "четец", които при прочитане на информацията от магнитна карта, която има право на достъп до обекта, подават "деблокиращ сигнал" на устройствата тип "турникет" и притежателя на картата преминава и влиза/излиза от обекта;
Дейност IV - Проектиране и изграждане на система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.


Назад към новините