Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Фестивал "Наука и технологии"
28 Април, 2017
  За трета поредна година Професионална гимназия ”Асен Златаров”, организира Фестивал "Наука и технологии". Събитието включва изложения, демонстрации на ученици, фирми и университети, чиято дейност е свързана с използването на природни науки и технологии. В подкрепа на нашата идея, гости на фестивала бяха ЕКОПАК България АД, Technical University of Gabrovo и Център за творческо обучение. Тази година във фестивала се включиха и учениците участници в проект "Наука в действие" със своите магети по годишните проекти. Те представиха темите от учебният материал в реални работещи макети, а посетителите можеха да научат повече за тях от екипите. Посетителите можеха да се запознаят с приложението на електромагнита, как да нанасяме метални покрития, ветрогенератори, подемна машина, дестилация на вино.
Макетите са изготвени по проект “НАУКА В ДЕЙСТВИЕ”, одобрен за изпълнение през 2016 година по ПРОГРАМА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ” на фондация „Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
Основните дейности по проекта са:
1.Разработка на задания за годишен проект по химия и физика
2.Изготвяне на макети и опитни постановки за демонстриране на темите
3.Изготвяне на краен продукт - обучителни материали и видеофилм по всяка тема.
4.Изготвяне на сайт и видеоканал в youtube с разработените по проекта задания и видео филми. Повече за проекта и неговите цели може да намерите на сайта: https://naukavdeistvie.wordpress.com/

Назад към новините