Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЕКИП "S.P.A.S" ЗАЕ ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРС "ЕКООБЩИНА"
26 Май, 2019
  Името на екип "S.P.A.S" е абревиатура от първите букви на личните имена на учениците – Светослав, Памела, Анелия и Симона Тихомирова от 8-А клас на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин. Те са на 14 години - млади и амбициозни хора, които могат да работят в екип. Защото без екипната работа нямаше как да „произведат“ конкурсният продукт. Заглавието на проекта е "ВОДАТА Е ЖИВОТ! ПАЗЕТЕ ЖИВОТА!"

Уникалното е, че идеята е 2 в 1 – плаващ понтон, който ще има за цел да пречиства вода в река Дунав /засега/, както и в други водни басейни. Той ще извършва два вида дейности: 1.Автоматизирана станция, която ще анализира водата и ще представя данни за нейната замърсеност. Докато плава във водата, тя ще взема проби и ще ги анализира. Ако констатира наличие на опасни вещества над ПДК, ще се задейства програма за пречистване. Ще се използват реактиви, които да не замърсяват допълнително водата и да не вредят на флората и фауната. 2.Робот - ще разполага с мрежа, с помощта на която ще задържа плаващите на повърхността пластмасови отпадъци. Те ще бъдат предавани за рециклиране. Роботът ще има възможността да изпраща получените данни за състоянието на водата до сайт, от където гражданите ще могат да се информират. Данните за замърсеността на водата ще се подават на светлинно табло или звуков сигнал, така че да са достъпни за хора с увреждания в слуховия или зрителния апарат. Иновативното идеята е, че се използват познатите открити и утвърдени методики за пречистване на водите и се комбинират с технологии и изкуствен интелект.
Една буква в името на екипа я променя на "S.P.A.S + I": Спаси Дунав, спаси други водни басейни, спаси водата, СПАСИ ПРИРОДАТА!

Конкурсът "ЕКООБЩИНА" е на Френския институт в България, като тази година бе включена категория „Образование и околна среда – училища“. Темата на конкурса в тази категория бе "Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите й и какво е нашето решение?".
В надпреварата вземат участие 16 ученически отбора и около 60 ученици от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово.
Младежите представят личното си отношение по избраните теми, като влагат въображение и разнообразие на идеите си.

Наградата, която получават призовите ученически проекти е участие в Лятна академия "Природата в помощ на устойчивите градове". Академията ще се проведе от 30 юни до 5 юли в Младежки Еколагер, към Дирекция на ПП "Врачански Балкан", село Очин дол, Община Мездра.
Втора поредна година Академията се провежда с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от Veolia. Благодарение на Лятната академия учениците получават поддържаща подкрепа за развиването на своите екологични идеи и представянето им на техните общности.

Консултанти на учениците за визуализацията /видео продукт/ беше г-жа Десислава Цокова, а за съдържанието на проекта – г-жа Галя Митова и г-жа Ели Цветанова.Назад към новините