Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"
22 Юни, 2021
  На 17.06.2021 година бяха получени 39 лаптопа за осигуряване на възможност на нуждаещи се ученици за участие в обучението от разстояние в електронна среда. Доставката е финансирана по проект"РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ", финансиран по ОП НОИР, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСИФ.
Вече няма да има ученици, които поради технически проблеми да не могат да участват в обучението от разстояние в електронна среда.

Назад към новините