Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Допълнителен подбор ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820
11 Декември, 2023
  В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г.
ОБЯВЯВАМЕ процедура за допълнителен подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика

Период на провеждане на практиката: 23 юни – 14 юли 2024 година
Място на провеждане на практиката: Ма̀лмьо, Швеция

Изисквания към кандидатите:
- Ученици обучаващи се в ПГ „Асен Златаров“ – Видин, навършили 16 години към 30 април 2024 година.
- Да нямат наложено наказание от педагогическия съвет и да имат успех от обща, отраслова, специфична и разширена професионалната подготовка – минимум Добър 4,00

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: Онлайн https://forms.office.com/e/SKmap5xZXz
КРАЕН СРОК: 18 декември 2023 г. до 24:00 часа
ТЕСТ В МУДЪЛ: 19 декември 2023 г.
ИНТЕРВЮ: 20 декември 2023 г. 14:30 часаНазад към новините