Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020
13 Март, 2020
  Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването, както днес ви съобщихме, от понеделник ще продължи учебния процес, но в дистанционна форма на обучение.
За тази цел до 16:00 часа в събота ще имате качено в електронния дневник новото седмично разписание. Отпадат:
- часовете за изнесени практики;
- часовете по практика, които изискват специализирана техника;
- часовете по физическо възпитание и спорт на 8-11 клас.

Инструкциите за работата през деня по предметите от седмичното разписание ще бъдат качвани в училищната система за електронно обучение (Мудъл) не по-късно от 17:00 часа на предишния ден.

От следващата седмица комуникацията, свързана с организацията на учебната работа, ще продължи, чрез съобщения в електронния дневник. На Фейсбук страницата ще бъдат публикувани само съобщения, отнасящи се до цялостната дейност на училището.

Препоръчвам на всеки ученик да влезе още днес в училищната платформа за електронно обучение (Мудъл), за да се убеди, че няма проблеми с паролата си за достъп. Тези, които имат проблем да се свържат с класните ръководители за решаването им. Платформата е достъпна през сайта на училището.

Назад към новините