Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
09 Май, 2013
  Днес, в деня на Европа, по традиция се проведе деня на ученическото самоуправление. На директорския стол седна Ина Илиянова от 11б клас. Помощник директорите - Вяра Николаева и Александър Милев от 10-ти клас бяха достойна подкрепа на ръководния екип.
За добрата организация на деня се погрижиха и педагогическия съветник, счетоводния отдел, техническия секретар и работници по поддръжката. Изключително натоварената програма включваше подготовка на заповеди и протоколи, организиране на прадставянето на училището на общоградското изложение, посещение на открити уроци, опрделяне на комисии за провеждане на държавни изпити, финализиране и представяне в РИО на документацията по проект "Без свободен час", подготовка и подаване на справката за болничните през месец април и декларацията по ДДС, плащания на езикова подготовка по проект "Испански урок по хотелиерство" и много, много други.
На финала участниците получиха грамоти за отлично представяне и споделиха удовлетвореността си от инициативата.

Назад към новините