Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДЕБАТ
08 Март, 2010
  На 08.03.2010 г. в ПГ”Асен Златаров” се проведе дебат на тема: ЗА и ПРОТИВ ГМО с ученици от 10-г клас.
В дебата участваха два отбора, които защитаваха две противоположни тези - за и против ГМО. Капитан на отбор „ЗА” бе Вероника, а капитан на отбор „ПРОТИВ” Пламен. За отговорите на въпросите : Какво е ГМО?, данни за разпространение на ГМО, култури и храни с ГМО, както и най-актуалния въпрос- вредни ли са ГМО за нашето здраве, следеше жури в състав г-жа Тодорова, Петя и Цветомир.
Критериите за оценка на отговорите бяха свързани с яснотата на изказа, убедителността на аргументите и уменията за общуване от страна на състезателите.
След оспорвана борба между двата отбора се отчете равен резултат.
На всички участници в дебата бяха раздадени грамоти и предметни награди.
Целта, учениците да участват в спор и да защитават полюсни мнения поставена тема, бе постигната.
За аудиторията остана интересната информация и съпричастността към проблема за ГМО.
Всички от 10-г клас бяха единодушни в желанието си в бъдеще да се включат в подобни дебати по интересни теми от нашето ежедневие.


Назад към новините