Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
БЕЗПЛАТЕН КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ
08 Септември, 2017
  БЕЗПЛАТЕН КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Software University организира безплатното обучение по “Основи на програмирането”.(C#,)
Начало - 7 октомври.
Продължителност 2 месеца
Място на провеждане: ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", Видин

Сред целите на кампанията са не само да даде достъп до качествено безплатно обучение по програмиране на хиляди хора от цялата страна, но и да предостави възможност за професионална реализация и да спомогне за намаляването ръста на безработица сред младите хора в страната. Курсът “Programming Basics” ще даде възможност на всеки с желание, да се докосне до света на програмирането и да овладее базови знания и умения.
Курсът е подходящ за абсолютно начинаещи, без никакъв технически опит и е отворен за хора от всички възрасти.
Кандидатстването (https://softuni.bg/apply) за обучението ще продължи до 28-ми септември (включително)

Назад към новините