Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
6-ти декември – ДЕН НА ТЪРГОВЕЦА
04 Декември, 2015
  В навечерието на православния празник Свети Никола учениците от 10-А клас, специалност „Електронна търговия“ в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин отбелязаха своя бъдещ професионален празник – Деня на търговеца.
Преданието казва, че Свети Никола незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. Затова той се смята за покровител на семейството и рода, пазител на дома, имота и стоката.
Темата за стоките и стоковите запаси бе в центъра на вниманието на учениците в час по „Икономика на търговията“. За изясняване на понятието „спекулативни стокови запаси“, възникнали проблеми и възможни пътища за тяхното решаване, учениците се запознаха с целите и принципите на световното движение „Справедлива търговия“. Един добър пример, който популяризираме чрез учебни материали в контекста на целите и задачите на Проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“, финансиран от ЕС по Програма Еразъм +.
В ролевата игра „(Не) справедлива търговия“ работиха 5 екипа по 3 души. Те трябваше да проследят веригата от производството до продажбата на 1 банан и да разпределят справедливо между 5-те звена прихода от продажба в размер на 0,60 лв. Всеки екип защитаваше своята позиция (на производител, посредник, транспорт, дистрибутор и търговец) като най-важна част „по пътя на банана“. След дискусиите, въпросната сума все пак беше разпределена. Нова дискусия се породи, когато се показа фактическия разрез на банана. Към момента производителят получава 0,06 лв., а търговеца 0,18 лв. Справедливо ли е? Справедлива ли е търговията?
Какво е логото на движение „Справедлива търговия“, кои органи сертифицират стоките, къде се насочват средствата след продажбата, трябва ли да бъдат солидарни търговците и производителите? Въпроси, които се задават сега като клиенти, а отговорите в бъдеще - като реализирани добри професионалисти в сферата на търговията!
Ели Цветанова, старши учител ПГАЗ


Назад към новините