Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
29 ЮНИ – ПРАЗНИК НА РЕКА ДУНАВ!
29 Юни, 2016
  Организатор: Екип от ученици и учители в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин

Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците и са една от най-важните речни системи в Европа. Дунавският басейн включва 14 страни. От извора си реката изминава близо 2850 км, свързвайки над 80 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна.

Дунавският басейн се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове. Река Дунав и притоците й са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, отдих.
Всеки от нас може да допринесе за тяхното устойчиво използване и закрила.

Денят се отбелязва навсякъде по Дунавските брегове с фестивали, срещи и образователни дейности. Денят на Дунав е празник за една по-чиста и по-безопасна река и е резултат на над двадесетгодишно международно партньорство на страните от Дунавския басейн.
Този празник чудесно се вписва като дейност по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката” („ESCAPE”) по Програма Еразъм + на Европейската комисия, по който наши партньори са училища в отбелязаните по-горе страни. Приритет в работата ни са обучителни материали за река Дунав и поречието, с оглед опознаване на региона и сближаване в развитието ни.
Нашият празник днес премина под мотото: „Дунавски краски”. Гости ни бяха децата от ОДЗ „Русалка” с Директор г-жа Красимира Виденова и музикален ръководител г-жа Емилия Митева.
Ние като домакини представихме изложба на фотоси, участвали в състезателната категория „Фотография” на фестивал „Дъга над Дунав”, скорошна наша инициатива. След това малки и големи рисуваха с мраморна боя. Пъстроцветните рисунки бяха подредени и имитираха водните краски на Дунав. Малчуганите различават цветовете на реката – синьо и светлосиво, с тук-там златистото отражение на слънчевите лъчи. Но много искат реката да отразява и зелените тревички и клони, и червените макове, и виолетовите пеперуди. Разбира се, удовлетворихме техните желания и пуснахме „цветовете” на воля по течението на Дунав. Много искахме да поканим няколко водни капки и заедно с жаркото слънчице да си нарисуваме дъга!
Нарисувахме си празник! Четохме и коментирахме „Приказка за водата”, Симона от 9 А клас представи авторското си стихотворение „Дунав”, задавахме гатанки, пяхме песни за Дунав в съпровод на акордеон, играхме с топка на играта „През реката”.
Всички участници получиха торбички с логото на инициативата Danube Day 2016 и пакети с материали, осигурени от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Международната комисия за опазване на река Дунав.
Снимките са чудесна илюстрация на приятелството и между-поколенческите връзки. Защото няма българин, който да не е закърмен със стиховете и песента:

Питат ли ме де зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей!

Широк и спокоен, пенлив или гневен, Дунав винаги очарова и пленява тези, които го обичат. Защото Дунав е спокойна и мъдра река!
Ели Цветанова, старши учител
Училищен координатор на Проект „ESCAPE”Назад към новините