Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
25 ЮЛИ - Четвърти европейски ден за пътна безопасност
25 Юли, 2012
  С решение на Европейската комисия, 25 юли 2012г. е обявен за Четвърти европейски ден за пътна безопасност. Основната тема на деня е „Активно участие на младежите в безопасността по пътищата".

Целта, която си поставяме през този ден е да повишим чувствителността и отговорността на младите хора към безопасността на движението.
В нашата страна през 2011г. от пътнотранспортни произшествия са загинали 120 младежи и са били ранени 1895. Загиват млади хора в началото на своя съзнателен живот, безсмислено, без идея, в резултат на празноти в обучението, подценяване на опасностите на пътя и голямата обществена търпимост към нарушенията предизвикващи тежки пътнотранспортни произшествия.
Произшествията при младите водачи се случват през нощта и са резултат на загуба на контрол при управлението и високи скорости. Липсата на опит, незрялост и начинът на живот, свързан с възрастта и пола, предполагат по-високо ниво на произшествия. Младите мъже, например, често надценяват уменията си за шофиране.
Проучвания показват, че до 18-годишна възраст областта в човешкия мозък, отговорна за анализиране на информацията и реакция, все още се развива.
Младите водачи често са и с понижена степен на внимание докато шофират, което е резултат от употреба на алкохол, наркотици, умора, липса на сън и разсеяност.
Предприемането на специфични мерки могат да предотвратят и елиминират пътнотранспортните произшествия при младите водачи, като увеличат като цяло нивото на безопасност на пътя.
Мерките са свързани с осъществяване на оптимален контрол по отношение на алкохол, скорост и използване на колани, както безопасните пътища и автомобилите в изправност.
Жертви на пътя често са и деца, като отговорността за тяхната безопасност носят възрастните – родители, учители, възрастни участници в движението, държавни институции и др.
Нараняванията и смъртните случаи по пътищата на страната могат да бъдат избегнати и за това са необходими конкретни съвместни действия, за да опазим човешкия живот.
Сигурни сме, че всички споделяме тази тревога и желаем промяна на сегашното положение. Да предоставим възможности на голям кръг хора да разработват и осъществяват инициативи относно пътната безопасност.
Следва да съсредоточим нашите усилия за формиране от най-ранна детска възраст култура за безопасно участие в движението по пътищата, да повишим информираността на младите хора за необходимостта да спазват правилата за движение като условие за защита на своя живот и живота на останалите участници в движението.
Само обединените усилия на родителите, семействата, училищата и университетите, общините, където живеем, държавните институции, неправителствените и браншови организации, бизнеса и медиите могат да осигурят безопасност по нашите пътища.
Пътнотранспортните произшествия са една от главните причини за високата смъртност сред младежите от 15 до 24 години. Всеки месец, в страните членки на ЕС, 500 младежи стават жертви на пътнотранспортни произшествия. Ежегодно на територията на Европейския съюз около 6000 млади хора губят живота си, а повече от 60 000 получават сериозни наранявания.


Назад към новините