Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
1,3 млн. лв. за училището ни
21 Януари, 2017
  ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин е една от петнайсетте държавни професионални гимназии, които ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Парите за тях ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма.
За нашето училище са отпуснати около 1,3 млн. лв., с които ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се ремонтират спортните площадки в двора, ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на обзавеждане.

Назад към новините