Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Поправителни, приравнителни изпити и СФО

Приравнителни изпити в периода 1 - 8 юли 2022 г. за учебната 2021 - 2022 г

Поправителни изпити за 8-11 клас  за учебната 2021/2022 година