Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВИДА КАПРИЗ ООД - 2006
След задълбочено проучване ан пазара в ПГ "Проф.д-р Асен Златаров" и нормативвно - правната уредба решихме да създадрм ученическа компания за производство на хранителни продукти и търговиа.Тя функционира учебната 2007/2008 година, създадена от 13 ученика от 11ж клас, които са наследници на създателите от 2003г.
Ръководител-консултант: В.Бежанова