Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
„Тути - Фрути" - 2008
Ученическа компания „Тути - Фрути" е основана на 01.10.2008г. от 24 ученика от 11в клс, специалност: СЧЕТОВОДСТВО с учител консултант Верония Върбанова.

Фирмата се занимава с търговия на закуски. Фирма УК"Тути-фрути" е разделена на отдели - административен отдел, отдел човешки ресурси, финанси, маркетинг и отдел производство.

УК позволява да учениците да работят в реални условия. С парите от печалбата компанията закупи играчки, лекарства и дрехи за децата от дом „Майка и дете".

Учениците споделят: Смятаме, че фирмата ни е конкурентно способна, различни закуски и винаги имаме много клиенти. Това показва, че вършим работата си добре. Ние сме различни и атрактивни.

Посетете ни на нашият сайт http://tutifruti2008.dir.bg/