Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
TIМE ООД - 2006
Компанията е учредена на 06.10.2006
 година от ученици от 9 ученика от 11в  клас,
специалност "Счетоводна отчетност".
Капиталът на компанията е в размер на 100лв,
образуван от дялови вноски на съдружниците.
Работи с реални пари в реални условия по
програма на "Джуниър Ачийвмънт България".
Предмет на дейност: В сферата на рекламата
и услугите- производство на рекламни
продукти: картички, календари и др.
Структура:
  • Управител
  • Финансов отдел
  • Маркетингов отдел
  • Човешки ресурси
Ръководител: Валентина Йорданова - учителка по икономика
Консултант: Емилия Петрова - учителка по икономика