Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
TIME - 2009
Учебната компания извършва спомагателна дейност свързана с учебните зониятия в училището. Чрез нея вие можете да си помогнете със: набиране на текстове, ксерокопиране и принтиране, можете да намерите всеки един документ нужен ви в момента , а също така и да откриете подаръчни материали като: химикали, моливи, тетрадки, лепила, помагала и много други стоки.
Учебната компания тази година се ръководи от 11 Б клас, като към фирмата има 15 члена. Всеки един работи в някой от отделите -човешки ресурси, финанси и отдел маркетинг.
Може да ни намерите в ПГ"Проф.д-р Асен Златаров", ет.2, учебен офис.
Ръководител: Валентина Йорданова