Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
JUNIOR INSURANCE - 2005
Компанията е създадена през 2005 година от ентусиазирани и предприемчиви ученици от 11г клас, специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело".
Предмет на дейност: Застраховане на ученици от училището. Компанията поддържа тесни връзки със застрахователните дружества: "HDI", "Витоша", "ДЗИ", "Армеец".
Структура: Управител, Финансово счетоводен отдел, Човешки ресурси, Рекламен отдел
Ръководител-консултант: Верония Върбанова - учителка по икономика