Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
УТФ "Еко - Фрут" ООД -2009

Нашата фирма е създадена главно в ползата на нашите потребители. Ние сме тук за да осигуряваме здравословен и природосъобразен начин на живот. Ние сме си поставили цели, които следваме неотлъчно. Една от главните ни цели е да пробиеме на пазара защото всеки потребител ще се чувства добре с нашите плодове.

"Еко - Фрут" ООД е създадена от ученици и е  учебно-тренировъчна фирма.

Нашата фирма е симулиран бизнес, който се използва само за тренировъчни цели и не оперира с реални пари и стоки.

Въпреки това ние може да осъществяваме бизнес контакти с други УТФ и може да влизаме в бизнес контакти  с тях.

Фирмата ни "Еко - Фрут" ООД е член на Българската мрежа на учебно-тренировъчните фирми.


Посетете нашият сайт  http://eko-frut.hit.bg/

"Еко - фрут" ООД с ръководител Радка ВанчеваУПРАВИТЕЛ


СЕКРЕТАРКА


ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ


ОТДЕЛ ТЪРГОВСКИ


СЧЕТОВОДСТВО


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ