Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
"Еуфория" ООД - 2008
"Еуфория" ООД е новосъздадена Учебно Тренировъчна Фирма.Нейните създатели са  ученици на училище ПГ„Проф. Д-р Асен Златаров" от 11Б клас специалност - Икономика и Мениджмънт.

Фирмата не е реална, всяка една сделка и работата с пари са виртуални. Всичко се извършва с тренировъчна цел. Чрез тази фирма правим контакти и сделки с други УТФ фирми.

Нашата фирма е член на Българската мрежа на Учебно-Тренировъчните фирми с ръководител - Радка Ванчева.

 Сайта на фирмата може да видите тук: http://euforiabg.hit.bg/

 Моля, заповядайте при нас!