Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
АЗ ТВОРЯ ...
В тази наша рубрика ще се поместват текстове на творби от различни жанрове, спечелили награди и участващи в конкурси – училищни , общински , областни и национални.

Стенислав Мариянов 1-во място на областен кръг и участие в национален конкурс с есето „Бог е любов”
Симона Красимирова Салвейкова - 1-ва награда на общински литературен конкурс за есе на тема: Будителите на нацията от вчера и днес. Тя участва в национален конкурс с есето „Ако имах вълшебна пръчица щях...”

Ива Иванова - 2-ра награда за есе: Будителите на нацията от вчера и днес.

Ерик Иванов – спечелил 2-ро място на конкурс, обявен от община Видин, посветен на духовния празник на града ни.

Катрин Николаева – есе за България

Виктория Красимирова – есе за тютюнопушенето

Йоанна Димитрова   -   Участие в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ - Есе : Дали природата ни проклина?