Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Клуб Журналистика, PR и реклама


Клубът "Журналистика, PR и реклама" извършва дейност в областта на маркетинга.
Целта на този клуб е да помогне в търсенето на нещо ново, различно и интересно!

Адрес:
ЦОП към ПГ "Асен Златаров" - Видин
ж.к. "Васил Левски", бл.5, вх.Г, ап.53

Телефон за контакти:
0893 - 85 74 54 Цвете Мирославова
0885 - 87 62 68 Нора Генкова

pgaz_pr@abv.bg