Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТИ В ЕВРОПА - PROJECTS IN EUROPE