Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стипендии
СТИПЕНДИИ за I срок 2018-2019 учебна година

НАРЕДБА
ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ СТИПЕНДИИ
ЧЕК ЛИСТ 1
ЧЕК ЛИСТ 2
СТИПЕНДИИ за II срок 2018-2019 учебна година


НАРЕДБА
ЗАЯВЛЕНИЕ СТИПЕНДИИ
ЧЕК ЛИСТ 1
ЧЕК ЛИСТ 2