Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Годишен план за дейността на училището