Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Качество
ДОКЛАДИ  от проведени самооценявания на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

Доклад за 2015 - 2016 учебна година


Доклад за 2014 - 2015 учебна година

Доклад за 2012 - 2013 учебна година